ઘોળ ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોળ ઘાલવો

  • 1

    ગરબડ મચાવવી.