ઘોળ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોળ પડવો

  • 1

    વાંધો પડવો.