ગુજરાતી

માં ની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1ચૂં2ચેં3

1

પુંલિંગ

 • 1

  તાલુસ્થાની પહેલો વ્યંજન.

ગુજરાતી

માં ની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1ચૂં2ચેં3

ચૂં2

 • 1

  ઉંદરનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1ચૂં2ચેં3

ચેં3

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  તેવો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  તથા; અને; વળી.

મૂળ

सं.