ચક્કર આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચક્કર આવવાં

  • 1

    ફેર ચડવા.

  • 2

    તમ્મર આવવી.