ચક્કર નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચક્કર નાંખવું

  • 1

    ચક્કરમાં પડે એમ કરવું.