ચક્કી ચાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચક્કી ચાલવી

  • 1

    ચક્કી ચાલુ થવી.

  • 2

    ચાવવાનું-ખાવાનું શરૂ થવું; ખા ખા કરવું.