ચકંદો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકંદો

પુંલિંગ

  • 1

    ચગદીને રૂની ગાંસડીઓ બાંધવાનો સંચો.