ચકરડી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકરડી આવવી

  • 1

    ચકરી આવવી.