ચકરડી ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકરડી ખાવી

  • 1

    ફૂદડીએ ફરવું.