ચકરડું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકરડું કરવું

  • 1

    મોટા મીંડા જેવું કરવું, શૂન્ય પરિણામ લાવવું.