ચકરાવામાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકરાવામાં પડવું

  • 1

    ફેરમાં જવું; લાંબો રસ્તો પકડવો; વર્તુલાકારે ફરવું.