ચકરાવો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકરાવો ખાવો

  • 1

    ફેરમાં જવું; લાંબો રસ્તો પકડવો; વર્તુલાકારે ફરવું.