ચકરી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકરી આવવી

  • 1

    ફેર આવવા; તમ્મર આવવી.