ચકલાં ચૂંથવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકલાં ચૂંથવાં

  • 1

    નજીવા કામમાં ખાલી માથું મારવું-ચૂંથાચૂંથ કરવી.