ચકલી પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકલી પાડવી

  • 1

    ચકલીથી બારીબારણું બંધ કરવું.