ગુજરાતી માં ચકલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચકલો1ચકલો2

ચકલો1

પુંલિંગ

  • 1

    નર ચકલું; એક નાનું (નર) પંખી.

ગુજરાતી માં ચકલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચકલો1ચકલો2

ચકલો2

પુંલિંગ

  • 1

    ચકલું કે ચકલામાં બેસતું બજાર.