ચકલે દુકાન માંડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકલે દુકાન માંડવી

  • 1

    વેશ્યાવૃત્તિ કરવી.