ચકલે મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકલે મૂકવું

  • 1

    જાહેર કરવું.

  • 2

    ચકલા વચ્ચે ઉતાર મૂકવો.