ચૂંકારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂંકારો

પુંલિંગ

  • 1

    ઉંદરનો અવાજ.

  • 2

    ચૂંકાવું તે; ચૂંક આવવી તે.

ચૂંકારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂંકારો

પુંલિંગ

  • 1

    ચૂં અવાજ કરવો તે.