ચકાર પણ ન બોલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકાર પણ ન બોલવો

  • 1

    એક અક્ષર પણ ન બોલવું.