ગુજરાતી

માં ચકાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચકાવવું1ચુકાવવું2ચૂંકાવવું3

ચકાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ચકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ચકાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચકાવવું1ચુકાવવું2ચૂંકાવવું3

ચુકાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ચૂકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ચકાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચકાવવું1ચુકાવવું2ચૂંકાવવું3

ચૂંકાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ચૂંકાવું'નું પ્રેરક.