ગુજરાતી

માં ચૂક આવવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂક આવવી1ચૂંક આવવી2

ચૂક આવવી1

 • 1

  ભૂલ થવી.

ગુજરાતી

માં ચૂક આવવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂક આવવી1ચૂંક આવવી2

ચૂંક આવવી2

 • 1

  પેટમાં ચૂંકાવું.

 • 2

  માઠું લાગવું; વાંકું પડવું.

 • 3

  ગુપ્ત વાંધો હોવો.