ચૂંક આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂંક આવવી

 • 1

  પેટમાં ચૂંકાવું.

 • 2

  માઠું લાગવું; વાંકું પડવું.

 • 3

  ગુપ્ત વાંધો હોવો.

ચૂક આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂક આવવી

 • 1

  ભૂલ થવી.