ચૂંક ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂંક ઘાલવી

  • 1

    ખીલી જડવી.

  • 2

    વિઘ્ન નાખવું.

  • 3

    એ આકારનું ઘરેણું નાકે પહેરવું.