ચૂંક ઠોકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂંક ઠોકવી

  • 1

    ખીલી મારવી.