ચેક ફાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેક ફાડવો

  • 1

    ચેકથી નાણાં આપવાં.