ચેક ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેક ભરવો

  • 1

    બૅન્કમાં (ખાતામાં) ચેક જમા કરાવવો.