ચૂંક મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂંક મારવી

  • 1

    ખીલી જડવી.

  • 2

    ફાંસ મારવી; વિઘ્ન નાખવું.

  • 3

    હંમેશ માટે બંધ કરવું.