ગુજરાતી

માં ચેંચેંપેંચેંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચેંચેંપેંચેં1ચેંચેંપેંચેં2

ચેંચેંપેંચેં1

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ખાનગી રીતે; માંહોમાંહે.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  આનાકાની.

 • 2

  બડબડાટ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  આનાકાની.

 • 2

  બડબડાટ.

મૂળ

'ચેંચેં' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં ચેંચેંપેંચેંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચેંચેંપેંચેં1ચેંચેંપેંચેં2

ચેંચેંપેંચેં2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચીંચી; પક્ષીઓનો કલબલાટ.

 • 2

  કચપચ.

મૂળ

રવાનુકારી