ગુજરાતી

માં ચંચુપ્રવેશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચંચુપ્રવેશ1ચંચૂપ્રવેશ2

ચંચુપ્રવેશ1

પુંલિંગ

 • 1

  ચાંચ બોળવી તે.

 • 2

  લાક્ષણિક પ્રવેશમાત્ર; અલ્પપરિચય.

ગુજરાતી

માં ચંચુપ્રવેશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચંચુપ્રવેશ1ચંચૂપ્રવેશ2

ચંચૂપ્રવેશ2

પુંલિંગ

 • 1

  ચાંચ બોળવી તે.

 • 2

  લાક્ષણિક પ્રવેશમાત્ર; અલ્પપરિચય.