ચંચુપ્રવેશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંચુપ્રવેશ

પુંલિંગ

 • 1

  ચાંચ બોળવી તે.

 • 2

  લાક્ષણિક પ્રવેશમાત્ર; અલ્પપરિચય.

ચંચૂપ્રવેશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંચૂપ્રવેશ

પુંલિંગ

 • 1

  ચાંચ બોળવી તે.

 • 2

  લાક્ષણિક પ્રવેશમાત્ર; અલ્પપરિચય.