ગુજરાતી

માં ચંચુસૂચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચંચુસૂચી1ચંચૂસૂચી2

ચંચુસૂચી1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    એક પંખી.

ગુજરાતી

માં ચંચુસૂચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચંચુસૂચી1ચંચૂસૂચી2

ચંચૂસૂચી2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    એક પંખી.