ચૂંચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂંચી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્તનની ડીંટડી.

 • 2

  સ્તન.

મૂળ

सं. चुचि =સ્તન; सं. चुचिक

ચેંચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેંચી

સ્ત્રીલિંગ

સુરતી
 • 1

  સુરતી મકાનના મોભારાને છેડે કે છાપરાની ટોચે જડાતું ચાંચદાર લાકડું.

ચેંચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેંચી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચેંચું કરવું તે.

 • 2

  લાક્ષણિક પતરાજી; ગર્વ.

મૂળ

રવાનુકારી