ચટણીમાં જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચટણીમાં જવું

  • 1

    ઉપલક ખરચાઈ જવું.

  • 2

    લેખામાં ન લેવાવું.