ચૂંટી કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂંટી કાઢવું

  • 1

    ઘણામાંથી વીણી કાઢવું-પસંદ કરવું.