ચૂંટી ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂંટી ખાવું

  • 1

    એકસામટા ઘણાએ ઠપકો આપવો કે ટીકા કરવી.