ચટી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચટી જવું

  • 1

    હૃદયમાં ભોંકાવું; બરોબર લાગવું.