ચૂંટી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂંટી નાખવું

  • 1

    તોડીને ફેંકી દેવું.