ચટ લઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચટ લઈને

  • 1

    ઝટ; તરત.