ચડેડાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડેડાટ

અવ્યય

  • 1

    મોટે અવાજે; (ફાટવું).

મૂળ

રવાનુકારી