ચડતી કમાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડતી કમાન

  • 1

    આબાદીનો વખત.