ચડતી ભાંજણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડતી ભાંજણી

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    નાનામાંથી મોટા પરિમાણમાં રકમ ફેરવવી તે.