ચડતી હાલત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડતી હાલત

  • 1

    આબાદ સ્થિતિ.