ચંડનેત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંડનેત્રી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક જાતની માખ.