ચડ્યું ખાતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડ્યું ખાતું

  • 1

    અવિવેકી અને અમર્યાદ વર્તન.