ચડ્યે ઘોડે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડ્યે ઘોડે આવવું

  • 1

    અતિશય ઉતાવળ કરતા-એકશ્વાસે આવવું.