ચૂડાઉતાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂડાઉતાર

વિશેષણ

  • 1

    ચૂડી પેઠે એકએકથી એક નાનું હોય એવું.