ચૂડાકર્મ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂડાકર્મ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સોળ સંસ્કારમાંનો એક; મૂંડણ-વાળ ઉતારવા તે.

ચૂડાકર્મ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂડાકર્મ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    રાંધવાનું-બૈરાંનું કામ (તુચ્છકારમાં).