ચંડાળણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંડાળણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચંડાળ સ્ત્રી.

  • 2

    ચંડાળની સ્ત્રી.