ચડાવી મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડાવી મૂકવું

  • 1

    ઉશ્કેરી મૂકવું.

  • 2

    લાડ લડાવી બહેકાવી મૂકવું.