ચડાવી મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડાવી મારવું

  • 1

    ઉશ્કેરી મૂકવું.

  • 2

    લાડ લડાવી બહેકાવી મૂકવું.