ચેડાં કાઢવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેડાં કાઢવાં

  • 1

    ગાંડાં કાઢવા.

  • 2

    ખોટી કે નકામી ખણખોદ કરવી.